“Inclusief onderwijs toekomstbestendig maken”

‘Het gaat heel goed met Thijs. Hij is 5 jaar en draait nu een jaar mee in de kleutergroep van de basisschool Panta Rhei in Coevorden. Hij startte bij het expertisecentrum van Cosis omdat bij hem een ontwikkelingsachterstand was geconstateerd. Het aantal boze buien van Thijs is enorm afgenomen en hij gebruikt veel meer taal. De kleutergroep is een enorme stimulans voor hem.’

Inspiratiebron

Het zijn de woorden van de ouders van Thijs. Zij vertelden hun verhaal bij een bijeenkomst op de basisschool Panta Rhei met vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, van de gemeente Coevorden, van de basisschool Panta Rhei en van Cosis. De ouders zijn blij met deze vorm van inclusief onderwijs op de school. Hun zoon Thijs plukt daar de vruchten van en dat willen ze graag laten weten. Hun oprechte betoog maakte indruk op de aanwezigen.

De bijeenkomst kwam voort uit een inspectiebezoek in december 2022 op de basisschool Panta Rhei, onderdeel van Catent. De toelichting op de toepassing van inclusief onderwijs op de school maakte indruk op de inspecteurs en hun advies was om dat verder naar buiten toe uit te dragen als mogelijke inspiratiebron voor anderen. Panta Rhei directeur Corine Kuper: ‘We hebben daarop een uitnodiging  gestuurd naar het ministerie van OCW en Maartje Vincenten, programmaleider inclusief onderwijs, gaf daar gehoor aan. De komst van haar en een viertal collega’s was een aanleiding om meer mensen uit te nodigen die een rol zouden kunnen vervullen in de continuïteit of de verdere uitbereiding van inclusief onderwijs in Coevorden.’

Speerpunt

Het bevorderen van inclusief onderwijs is in Nederland een speerpunt voor de komende jaren. De ambitie is dat alle kinderen, met en zonder ondersteuningsbehoefte, in 2035 samen naar dezelfde school gaan en zoveel als mogelijk samen les volgen. In Coevorden is een reguliere basisschool een samenwerking aangegaan met Cosis zodat kinderen zoals Thijs thuisnabij naar school toe kunnen gaan. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand draaien mee op school in de kleutergroep. In de groep zijn een leerkracht van school en een begeleider van Cosis actief. Door deze vorm is het mogelijk geworden kleuters thuisnabij, in de eigen omgeving, les te geven en te ondersteunen. Was deze mogelijkheid er niet geweest, dan waren sommige van deze kinderen inmiddels aangewezen op het speciaal onderwijs in een andere gemeente of hadden ze met een vrijstelling helemaal geen onderwijs gevolgd.  In de stad Coevorden is geen SO school, maar de basisschool Panta Rhei maakt zich al lange tijd hard voor inclusief onderwijs. Sterker nog, ze dragen hun visie op dat onderwerp zeer gedreven uit.

Toerusten

Naast een presentatie aan de verschillende betrokken instanties ligt het belang van de basisschool Panta Rhei en Cosis bij het toekomstbestendig maken van het inclusief onderwijs. De aanwezige wethouder Jeroen Huizing van Coevorden, met Onderwijs in zijn portefeuille, sprak de intentie uit om het goede voorbeeld van deze vorm van onderwijs-integratie sterker te maken en toe te rusten op een toekomst van verdere uitbreiding.

Maartje van Vincenten bewondert het lef van de basisschool Panta Rhei. Maartje: ‘Er zijn steeds meer mooie voorbeelden in het land van scholen die toewerken naar inclusief onderwijs. We zijn op zoek naar een vorm om deze praktijkvoorbeelden, zoals het voorbeeld van de basisschool Panta Rhei, te clusteren zodat ze op een centrale plek vindbaar zijn en zo van elkaar kunnen leren. Er zijn nog wel een paar vraagstukken op te lossen voordat we inclusief onderwijs toekomstbestendig kunnen maken. Nu hebben de kleuters die er gebruik van maken nog vrijstelling van onderwijs. Hoe gaan we dat oplossen als ze aan de overstap naar groep 3 toe zijn? Wij van het ministerie van OCW denken graag mee. Dat hebben we aan basisschool Panta Rhei aangeboden. Die steun hebben ze wel verdiend.’