De neuzen dezelfde kant op, met behoud van eigenheid 

‘Bij de uiteindelijke totstandkoming van het Koersplan werden meerdere lagen van de organisatie betrokken’, zegt Leonie Blom. Ze is bouwcoördinator onderbouw, Intern Begeleider en leerkracht op kbs De Polhaar in Dalfsen. ‘Dat vond ik heel prettig. Zo is het echt een stuk van en voor ons allemáál geworden. De speerpunten sluiten aan op wat de huidige samenleving van ons vraagt. Aandacht voor brede ontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs is belangrijk. We weten nog niet hoe de wereld en de arbeidsmarkt er over twintig jaar uitzien. Kennis en vaardigheden kun je aan de toekomst aanpassen, maar burgerschap en persoonsvorming is iets van alle tijden. We moeten onze leerlingen opleiden tot wereldburgers. Daarbij vormen nieuwsgierigheid, plezier en welbevinden van de kinderen wat mij betreft de basis.’ 

‘Bij het schrijven van het schoolplan hebben we de speerpunten van Catent naast onze strategische thema’s gelegd en er zijn veel overeenkomsten’, zegt Leonie. ‘Waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit komen ook bij ons terug, evenals brede ontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs.’ Er zijn ook nuanceverschillen. ‘Waar het Koersplan meer insteekt op talenten op basis van: wat kan ik, waar ben ik goed in vanuit kennis en vaardigheden, gaan wij als kindertalentenfluisteraarschool meer uit van de vraag: waar word je blij van? Wat gaat jou van nature makkelijk af en hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? Op die manier werken wij aan de veerkracht van de kinderen.’ 

‘In ons thema “Samen zijn wij de Polhaar”, komt de samenwerking sterk naar voren’, zegt Leonie. ‘Samenwerking met de stakeholders, de ouders, de gemeente Dalfsen, met vo-scholen, de bibliotheek, de expertise ter ondersteuning van de kinderen die dat nodig hebben.’ Tegenwoordig gaat bij De Polhaar veel aandacht naar huisvesting. ‘We groeien nog steeds en binnen onze gemeente werken we samen aan een Kind en Educatie Centrum. Het is belangrijk dat we het kleinschalige aspect van onze school in stand houden. Dat we altijd zorgen dat alle kinderen gezien blijven worden. Wat dat betreft is het thema van Catent “Ik zie je” ook op onze school van belang.’ 

‘”Werken aan onze toekomst” is ook een thema. Ruimte voor ontwikkeling in letterlijke en figuurlijke zin staat hierbij centraal. Daarbij gaat het niet alleen om genoemde huisvesting. Met behulp van een aantal PLG’s houden we oog voor belangrijke speerpunten en ambities zoals bijvoorbeeld de invoer van een nieuwe rekenmethode en ook taalonderwijs. Daarnaast willen we het gedachtengoed rondom kindertalentenfluisteraar verbinden met de thema’s burgerschap, persoonsvorming en cultuur. Alles is steeds in ontwikkeling. De Polhaar bruist.’ 

Leonie is blij met de ruimte die Catent elke school biedt om het Koersplan op een eigen manier te interpreteren. ‘Zo’n gezamenlijk plan is een waardevolle basis. Ik merk als IB’er binnen het IB-netwerk dat de neuzen dezelfde kant op wijzen. Ook in de visie van het Expertiseteam herken ik het Koersplan. Het voelt als een eenheid, waarin je toch je eigenheid kunt behouden. In het delen van kennis, het zoeken naar expertise, het ontwikkelen van jezelf als medewerker ervaar ik altijd een grote laagdrempeligheid. We weten elkaar te vinden, de lijntjes zijn heel erg kort. Dat vind ik heel waardevol.’