Project Rijke schooldag in de Aa-landen

In het schooljaar 2022-2023 is het driejarig programma School en Omgeving van start gegaan.
Binnen dit programma werken 130 lokale coalities van scholen, gemeenten en (maatschappelijke) organisaties samen aan het vergroten van kansen voor kinderen en jongeren in wijk, dorp, stad of regio. Uitkomst van het programma is een aantal werkzame varianten van een ‘rijke schooldag’.

De voor het project Rijke Schooldag verkregen subsidie is bedoeld voor de organisatie van extra activiteiten buiten de verplichte onderwijstijd. Daarbij is aansluiting bij curricula en bij de ontwikkeling en talenten van de kinderen gewenst. Dit met als doel het maximale effect te behalen uit het
bevorderen van de brede leerlijn. Verder is het de bedoeling om de activiteiten zoveel mogelijk wijkgericht uit te voeren.

Koppeling van het project Rijke Schooldag de Aa-landen aan het project Rijke Schooldag Diezerpoort/Holtenbroek

Het project Rijke Schooldag in de Aa-landen wordt inhoudelijk gekoppeld aan het project Rijke Schooldag Diezerpoort/Holtenbroek en heeft als doel om de aansturing op het gebied van de inhoud bij elkaar te brengen. De Rijke Schooldag-aanpak is een kans om bij te dragen aan de kansrijke ontwikkeling van de kinderen in deze wijken.

Bij het project Rijke Schooldag in de Aa-landen zijn de volgende convenant- en samenwerkingspartners aangesloten:
Convenantpartners

  • Catent: De Wilgenburg
  • OOZ: obs De Wieden
  • Vivente: cbs Het Stroomdal
  • Gemeente Zwolle
  • Travers Welzijn
  • SportService Zwolle
  • Stadkamer Zwolle

Samenwerkingspartners

  • Kinderopvang: Prokino, Breed, Partou en Doomijn
  • Opleidingsinstellingen: Deltion (mbo), Windesheim (hbo), Landstede (mbo), Menso Alting (mbo), Hogeschool KPZ (hbo), Hogeschool Viaa (hbo)

Het plan van aanpak vindt u hier.