“Ik zie je, je doet er toe”

2021 was een jaar waarin we de kracht en waarde van onderwijs hebben laten zien. Werken aan de toekomst van onze leerlingen en het plezier in leren staan daarbij voorop. Het bieden van geborgenheid in een onzekere tijd, die veel van ons vraagt, brengt ons dichter bij elkaar.

We kunnen en willen van toegevoegde waarde zijn, door invulling te geven aan onze gemeenschappelijke waarde: “Ik zie je, je doet er toe”.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, de kinderen en hun ouders/verzorgers en onze samenwerkingspartners, sluiten we 2021 goed af.

We kijken hoopvol en met vertrouwen uit naar 2022.

Eddy Verrips & Jan Kroon
College van Bestuur