Onderwijsinspectie vol lof over Oekraïne School in Vilsteren

De Oekraïne School in Vilsteren heeft de Onderwijsinspectie bijzonder aangenaam verrast. ‘Het is prachtig om te zien hoe goed onderwijs perfect samenkomt met werken vanuit het hart’, constateert de Inspectie. ‘Er heerst een warme, veilige sfeer. De manier waarop Catent, gemeente Dalfsen en alle andere betrokkenen dit als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben opgepakt is heel bijzonder te noemen. Bloedmooi!’

Sinds mei dit jaar is in het leegstaande basisschoolgebouw in Vilsteren de tijdelijke Oekraïne School gevestigd. Zo’n zestig Oekraïense kinderen van 4 tot 12 jaar uit de gemeente Dalfsen volgen hier dagelijks lessen. Zoals Max. ‘Ik ben negen jaar’, zegt hij in het Nederlands. ‘Het is leuk hier.’ Via de tolk, de Oekraïense Liana, vertelt hij dat hij het fijn en veilig vindt op school.

Max denkt wel veel aan Oekraïne, waar zijn vader nog steeds is. Maar hij gaat met plezier naar school. ‘Voetbal!’ zegt hij, als je vraagt wat hij het leukst vindt. Maar hij snapt dat leren ook belangrijk is: de Nederlandse taal, rekenen en andere vakken. Want later wil hij computerprogrammeur worden, in Nederland. Ooit, als hij groot is, gaat hij misschien terug naar Oekraïne. Als je hem vraagt wat hij graag anders zou zien op school, blijkt dat hij net zulke gezonde wensen heeft als heel veel andere basisschoolleerlingen: ‘Meer pauze, zodat ik meer kan voetballen!’

Focus op Nederlandse taal

De kinderen worden in drie groepen, onderbouw, middenbouw en bovenbouw begeleid door leerkrachten. Zij worden weer ondersteund door onderwijsassistenten en vrijwilligers en door tolken, dames uit Oekraïne die goed Engels spreken. Ellen van den Hoven is schoolleider van de Oekraïne School. ‘We focussen ons op de Nederlandse taal: uitspraak, begrip, de woordenschat. Daarnaast richten we ons ook op vakken als rekenen, wereldoriëntatie en burgerschap.’ Ook voor het emotionele aspect is volop aandacht. ‘De kinderen kunnen op allerlei manieren hun verhaal kwijt, zoals in het werkboek “Mijn Grote Reisboek”, speciaal door de Universiteit van Groningen gemaakt voor Oekraïense leerlingen.’ Er staan vragen in als: “Als jij een artikel voor een krant over Oekraïne zou maken, wat is dan de titel?” En: “Wat is het grootste verschil met een week uit je leven in Oekraïne?”

Respectvol

‘Wij zijn aangenaam verrast door de bevindingen van de Onderwijsinspectie’, zegt Ellen. ‘Onder het motto “Elke dag een beetje beter” doen wij met heel veel liefde en passie ons werk. Voor ons is dat eigenlijk heel gewoon.

’ Het geheim van het succes? ‘Veel dingen komen hier samen. We hebben een heel fijn team, de mensen willen er echt voor gaan en we hebben vertrouwen in elkaar. We hebben het gezamenlijke doel om de kinderen verder te brengen, om ze een fijne periode te bieden waarin ze zich veilig genoeg voelen om zich te ontwikkelen, zodat ze straks naar het reguliere onderwijs kunnen. Dat we de beschikking hebben over een echt schoolgebouw met de benodigde faciliteiten helpt ook mee. En er is wekelijks contact met de gemeente Dalfsen.’

Tolk Liana heeft ook een verklaring voor het succes. ‘Ik was heel blij verrast toen ik ontdekte hoe respectvol en liefdevol iedereen hier met de leerlingen omgaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke ervaring is voor de kinderen. Het is mooi om hiervan deel uit te maken.’

Veilig en gezien

Daniëlle Drok is leerkracht van de bovenbouw. ‘De kinderen komen uit een onrustige situatie. Ik wil ze een stukje stabiliteit en liefde bieden, zodat ze later met plezier kunnen terugkijken op deze periode op school.’

Ook leerkracht onderbouw Diana Peters stopt hart en ziel in haar werk. ‘Ik wil dat de kleuters zich veilig en gezien voelen. Dat ze zichzelf kunnen zijn.’ Tijdens een ouderavond kreeg ze goede feedback. ‘De ouders vertelden dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dat is geweldig om te horen. Nog niet zo lang geleden zijn we hier met z’n allen blanco ingestapt en kijk eens waar we nu al staan! We zaten met het uitgangspunt dat we iets moois gingen neerzetten allemaal op één lijn. Dat schept verbinding.’ Wat haar betreft zou het nog beter kunnen. ‘We zijn al heel goed bezig, maar het zou mooi zijn als er vakleerkrachten voor gym en muziek ingezet kunnen worden. Daar zouden de kinderen ook heel goed een stukje emotie in kwijt kunnen.’

Sterk in organiseren

Onderwijswethouder Jan Uitslag vertelt hoe de school in een mum van tijd uit de grond werd gestampt. ‘De gemeenschap van Dalfsen is sterk in organiseren. Het gezamenlijke gevoel heerste al snel dat er sprake was van een crisis die wij samen moesten oplossen. Het inwonersinitiatief “Welkom in Dalfsen” heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Ze konden snel schakelen en samen met de inwoners was opvang en de voorzichtige start van onderwijs op korte termijn geregeld. Het was hard werken, maar we voelden dat het ging lukken. Als gemeente zochten we een manier om de kinderen structureel onderwijs te kunnen geven. De basisscholen wilden zich inzetten voor deze groep en Catent verzorgt nu namens alle schoolbesturen in de gemeente het onderwijs aan de kinderen uit Oekraïne. Het bestuur van Catent en ik zaten vanaf het begin op één lijn. Het schoolgebouw in Vilsteren stond al een jaar leeg, dat konden we huren van de gemeente Ommen. Vilsteren is blij dat er weer kinderstemmen te horen zijn. De kinderen gaan met busjes van en naar school. En vanuit de gemeente zijn er mensen beschikbaar ter ondersteuning.’

Ruggensteun

Pas toen de Onderwijsinspectie zich zo lovend uitsprak over de school, werd de wethouder trots. ‘Wij zijn het gewend om de dingen op deze manier aan te pakken. Wij vinden dat kinderen geen onderwijsplicht, maar onderwijsrecht hebben. En als in de samenleving goede initiatieven ontstaan, faciliteren we en bieden we ruggensteun waar mogelijk. We werken vanuit de gedachte dat je capaciteit in de samenleving moet benutten: hou het vooral níet bij jezelf. Het is elke keer weer prachtig om te zien dat het werkt. Dat zie je aan deze bijzondere school.’

Steengoed team

‘Een school als de Oekraïne School in Vilsteren is niet uniek’, zegt Jan Kroon van het College van Bestuur van Catent. ‘De manier waarop het hier is opgebouwd en ingericht, is wel bijzonder. We hebben gewoon een steengoed team en een goede samenwerking met de gemeente. De juiste mensen met de juiste intenties zijn op het juiste moment bij elkaar gekomen. Zij zorgen er elk vanuit hun eigen rol voor dat zowel het cognitieve deel als de socialisatie de volle aandacht krijgen. Iedereen in dit verhaal is belangrijk. Iedereen heeft hetzelfde uitgangspunt: laten we zorgen dat deze kinderen die uit zo’n ellendige situatie komen zich hier kunnen ontwikkelen en een gelukkig deel van hun leven kunnen doorbrengen. Het is fantastisch om te zien dat het lukt.’