Het groene schoolplein van Geert Groteschool is officieel geopend!

Op vrijdag 24 september jl. heeft wethouder Michiel van Willigen (Onderwijs) het vernieuwde groene schoolplein van de Geert Groteschool te Zwolle geopend. Dit gebeurde in bijzijn van de leerlingen, ouders, omwonenden en collega’s. 

De Geert Groteschool is in het voorjaar van 2019 begonnen met het verduurzamen en groen maken van hun schoolplein. De plannen zijn gerealiseerd in samenwerking met Christiane Orth en Anno2000. Buren, ouders, leraren en leerlingen zijn ook betrokken geweest bij dit groene project. Met verschillende acties hebben de leerlingen geld ingezameld voor hun groene schoolplein. Meer dan 4000 tegels zijn van het plein verwijderd en vervangen door bomen, planten, duurzame speeltoestellen en speelterrein. Er is veel diversiteit in de begroeiing aangebracht zodat de leerlingen er ook van leren en mogelijk in de toekomst van kunnen eten. Klik op de link voor een interview met Christie van Seventer en meer foto’s.