Stichting Catent maakt werk van en voor zij-instromers in het basisonderwijs  

De visie van Catent op werken met zij-instromers werpt haar vruchten af  

Zij-instromers zijn voor Stichting Catent -met 35 basisscholen- een waardevolle bijdrage. Niet alleen vanwege het lerarentekort, maar juist ook omdat zij iets toevoegen aan het onderwijs. Dit voorjaar werft Stichting Catent vier zij-instromers. Een kleine groep, om te waarborgen dat het traject verloopt op een manier die aansluit bij de waarde van de onderwijsstichting: ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor me, ik waardeer je’.    

“Zij-instromers dragen zeker bij aan de oplossing voor het lerarentekort. Maar het is wel een oplossing die vraagt om aandacht, zorgvuldigheid en om lef en inzet van beide kanten”, stellen José van Loo, directeur HR en Support bij Stichting Catent en Stijn van Wezep, zij-instromer en nu leerkracht speciaal onderwijs op een van de scholen van de onderwijsstichting.    

Je bent een zij-instromer als je vanuit een ander beroep leraar wilt worden. Of als je al bevoegd bent, maar (ook) les wilt geven in een ander vak. Stijn was eerder docent Aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. “Toch is het basisonderwijs een compleet andere tak van sport. Je hebt nu de hele dag dezelfde leerlingen, en dat betekent iets voor de spanningsboog. Maar het is het mooiste beroep van de wereld, het vertrouwen dat je krijgt van de ouders om hun kind te begeleiden is onbetaalbaar”.    

Diversiteit belangrijk voor Catent 

“Stichting Catent is blij met zij-instromers”, benadrukt José van Loo. ”Zij zijn voor ons een waardevolle toevoeging. Het is belangrijk om van elkaar te blijven leren en zij-instromers nemen ervaring uit andere branches of vakgebieden mee. Ze kunnen ons een spiegel voorhouden, stellen vragen over waarom we de dingen doen zoals we ze doen en houden ons scherp. Bij Catent is diversiteit een speerpunt: de grote diversiteit aan leerlingen vraagt ook diversiteit aan leerkrachten. We streven naar een mix van onder andere net afgestudeerden, herintreders, onderwijsassistenten die vervolgens de stap zetten om leerkracht te worden, en zij-instromers. En wie bij ons werkt, kan zich verder ontwikkelen tot bijvoorbeeld intern begeleider of vakspecialist”.     

Discipline en doorzettingsvermogen  

Stijn van Wezep is trots op zijn beroep. En op zijn leerlingen. Via via kwam hij een paar jaar geleden in contact met Catent. Er was een klik, er volgden meerdere gesprekken voor hij aan de lerarenopleiding via zij-instroom begon. “Het is belangrijk om een goede afweging te maken. De tweejarige opleiding vraagt niet alleen discipline en doorzettingsvermogen, maar ook lef, motivatie en vertrouwen. En je moet je open opstellen en zelf om feedback durven vragen. Willen groeien en verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt echt bij jezelf, je wordt niet aan de hand meegenomen. We vragen van onze leerlingen dat ze meegaan in de maatschappij die hen vormt, dan moeten wij leerkrachten dat ook doen. De vlieguren voor de klas moet je echt maken, die zijn essentieel voor iedere zij-instromer”. Inmiddels staat Stijn voor een klas in het speciaal onderwijs en leert nog iedere dag.     

Ruimte voor vier zij-instromers  

Stichting Catent werkt in het zij-instromerstraject samen met Hogeschool Windesheim. Dit voorjaar werft Catent vier zij-instromers. Om de kwaliteit van de begeleiding te garanderen, is bewust gekozen voor een klein aantal. “Het gaat om duurzame inzetbaarheid van de leerkracht die je aan je organisatie bindt. Het is zeker geen pleister om het lerarentekort snel op te lossen. Voor iedere zij-instromer is het traject verschillend, afhankelijk van de behoeftes”, stelt José van Loo. Zij vervolgt: “Net als van de kandidaten vraagt het van ons een intensieve en realistische voorbereiding. Juist aan de voorkant is het goed om wederzijdse verwachtingen helder te hebben en om te kijken of een kandidaat geschikt is. Als die match goed is, kunnen we met elkaar werken vanuit onze waarde ‘Ik zie je, je bent belangrijk voor me, ik waardeer je’. Met ruimte voor verdere ontwikkeling en om vanuit respect te bouwen aan de relatie met elkaar. Dat onze visie op omgaan met zij-instromers werkt, zien we aan het aantal zij-instromers dat we twee jaar geleden aan ons hebben weten te binden. Maar ook van dat proces hebben we geleerd”.  

Informatiebijeenkomst: Zij-instromer in het basisonderwijs op donderdag 10 maart 2022 

Op donderdag 10 maart 2022 is er van 16.00 tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst in Zwolle waar geïnteresseerden terechtkunnen voor ervaringen van andere zij-instromers en meer informatie. Kijk hier voor de vacature en aanmelding voor het zij-instroomtraject dat na de zomervakantie van start gaat.