Jaarverslag 2021: “Het primair onderwijs heeft tijdens de coronapandemie een indrukwekkende innovatiekracht laten zien.”

2021 was voor Catent een boeiend en enerverend jaar. Covid-19 speelde een belangrijke rol in het totale maatschappelijke proces en niet in de laatste plaats binnen het onderwijs.

Van alle medewerkers is in 2021 veel gevraagd. Er is sprake van een grote mate van saamhorigheid in de hele organisatie. De onderlinge communicatie was goed en is onder regie van de afdeling communicatie strak en duidelijk uitgevoerd. Hierdoor is sprake geweest van relatieve rust, ondanks de vele perikelen die door Covid zijn ontstaan.

De directeuren hebben een belangrijke rol gespeeld in het managen van de scholen. Grote problemen hebben zich niet of nauwelijks voorgedaan. In bijna alle scholen is de situatie beheersbaar gebleven. Het bestuur heeft in woord en daad haar waardering kenbaar gemaakt aan de collega’s van Catent.

Bij de inzet van de NPO middelen is door de scholen ingezet op maatwerk naar behoefte. Vanuit de teams, met ondersteuning van de afdeling Onderwijs & Kwaliteit, zijn plannen ingediend die rechtdoen aan de ondersteuningsbehoefte van de verschillende scholen. Het is mooi te zien dat op alle scholen met verve wordt gewerkt aan de in de plannen gestelde doelen.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar alle medewerkers van Catent die ook in 2021 hebben laten zien over een grote mate van betrokkenheid te beschikken, flexibel zijn en veerkracht hebben getoond.

Kijk hier voor het complete Jaarverslag 2021.