Praktische informatie

Kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs verzorgen. Dat is de passie van Stichting Catent. Met ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vijfendertig basisscholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs realiseert Stichting Catent dat voor circa 5.000 leerlingen.

Medicijnverstrekking
Als onze professionals worden betrokken bij de zorg rond een (chronisch) zieke leerling, dan krijgen zij daarmee ook een (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor die zorg. Terwijl zij niet zijn opgeleid en niet bekwaam/bevoegd geacht kunnen worden om bij ziekte van een leerling een (juiste) diagnose te stellen, en medicatie te verstrekken en/of een medische handeling te verrichten
Informatieverstrekking
Onze professionals vragen steeds vaker naar duidelijkheid gericht op de vraag ‘welke informatie gericht op het onderwijs aan een leerling aan wie verstrekt moet/mag worden'. We hebben daartoe een protocol opgesteld.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Meldcode
Klokkenluidersregeling
Met deze regeling hebben medewerkers de mogelijkheid zonder gevaar voor hun rechtspositie te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Klokkenluidersregeling