Informatieverstrekking

Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Meestal hebben de biologische ouders het gezag. Soms zijn er situaties waarin het gezag bij meerdere personen dan de biologische ouders berust. Soms ook zien we situaties met één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind.  En we hebben te maken met voogdij. Onze professionals vragen steeds vaker naar duidelijkheid gericht op de vraag ‘welke informatie gericht op het onderwijs aan een leerling aan wie verstrekt moet/mag worden indien er een situatie is die afwijkt van de gezinssituatie waarin sprake is van een biologische vader/moeder rondom de leerling’. Om antwoorden te verstrekken geldt binnen Catent het protocol informatieverstrekking.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Protocol Informatieverstrekking november 2017