Passend onderwijs

Het komt voor dat leerlingen op onze scholen een onderwijsarrangement op maat nodig hebben. Daarvoor kunnen onze scholen terecht bij het Expertiseteam van orthopedagogen en onderwijsspecialisten.

Als een school ondersteuning wil bij de begeleiding van een leerling, en ze benaderen het Expertiseteam voor advies, een onderzoek en/of een observatie, dan wordt aan de ouders altijd vooraf om toestemming gevraagd om aan de vraag van de school te voldoen

Na afloop van een onderzoek wordt gezamenlijk (school en ouders)  het resultaat en het vervolg besproken. Ouders en school zijn hierin partners die beiden een verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Soms heeft een leerling méér hulp nodig dan de school kan geven. Dan kan de school een arrangement aanvragen. De aanvraag voor een arrangement wordt beoordeeld door de Catent Commissie van Arrangeren en Toewijzen (CCAT). Als het arrangement wordt toegewezen krijgt de school extra financiële middelen waarvan bijvoorbeeld voor een aantal uur een extra leerkracht of een onderwijsassistent kan worden ingezet die met de leerling aan de slag gaat.

Het komt ook voor dat onze scholen een leerling niet kunnen bieden wat hij/zij aan begeleiding nodig heeft. Dan beoordeelt de CCAT of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Stemt de CCAT in met een plaatsing op een S(B)O school, dan wordt een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Binnen het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk een objectieve commissie over de toekenning van zo’n verklaring. Ouders kiezen vervolgens de school die het beste bij het kind past.

Scholen van Catent horen bij zes landelijk vastgestelde samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:

Zwolle en omgeving: www.2305po.nl

Friesland: www.passendonderwijsinfryslan.nl

Rondom Ommen, Hardenberg, Coevorden: www.veldvaartenvecht.nl

Rondom Emmen: www.swv2202.nl

Ermelo: www.zeeluwe.nl

Rondom Steenwijk, Meppel, Hoogeveen: www.po2203.nl

Helma Hendriks is directeur onderwijs en kwaliteit. Zij is tevens de voorzitter van de CCAT en leidinggevende van het Expertiseteam. Voor alle vragen betreffende “passend onderwijs” is zij het aanspreekpunt.

Het Expertiseteam en de CCAT zijn bereikbaar via ccat@catent.nl of 038-3031844.